Vorsitzender
6. DAN Ju-Jutsu, 1. Kyu h.c. Kenpo Karate, 5. Kup Tae-Kwon-Do, 3. Kyu Judo
Lizenztrainer C – Breitensport – DOSB
International Martial Arts Hall of Fame
International Brotherhood of Martial Arts „IBMA“
Prüferlizenz im NJJV e. V.
Reikilehrer